• /´liən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) quyền cho phép chủ nợ nắm giữ vật thế chấp đến khi con nợ thanh toán hết nợ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quyền đặc lưu động sản
  quyền lưu giữ
  banker's lien
  quyền lưu giữ của ngân hàng
  banker's lien
  quyền lưu giữ của ngân hàng (để thế chấp nợ còn thiếu)
  charging lien
  quyền lưu giữ cầm cố
  discharge of lien
  giải tỏa quyền lưu giữ tài sản
  discharge of lien
  sự hủy bỏ quyền lưu giữ
  equitable lien
  quyền lưu giữ theo lẽ công bằng
  first lien
  quyền lưu giữ thứ nhất
  general lien
  quyền lưu giữ chung
  inner keeper's lien
  quyền lưu giữ của chủ quán trọ
  inventory lien
  quyền lưu giữ hàng tồn kho
  judgement lien
  quyền lưu giữ theo phán quyết của tòa
  junior lien
  quyền lưu giữ không ưu tiên
  letter of lien
  chứng từ quyền lưu giữ
  lien for dead freight
  quyền lưu giữ cho vận phí khoang trống
  lien for diad freight
  quyền lưu giữ cho vận phí khoang trống
  lien holder
  người có quyền lưu giữ
  lien on goods
  quyền lưu giữ hàng hóa
  lien on shares
  quyền lưu giữ cổ phiếu
  maritime lien
  quyền lưu giữ hàng hải
  mechanic's lien
  quyền lưu giữ theo cơ chế
  mortgage lien
  quyền lưu giữ của thế chấp
  particular lien
  quyền lưu giữ cá biệt
  possessory lien
  quyền lưu giữ tài sản
  salvor's lien
  quyền lưu giữ của người cứu hộ
  seaman's lien
  quyền lưu giữ của thủy thủ
  seller's lien
  quyền lưu giữ của người bán
  senior lien
  quyền lưu giữ ưu tiên
  shipowner's lien
  quyền lưu giữ của chủ tàu
  solicitor's lien
  quyền lưu giữ của cố vấn pháp luật
  special lien
  quyền lưu giữ đặc biệt (vật thế nợ)
  tax lien
  quyền lưu giữ đánh thuế
  vendor's lien
  quyền lưu giữ của người bán
  wendor's lien
  quyền lưu giữ của người bán
  quyền lưu giữ, quyền đặc ưu động sản
  quyền sai áp tài sản để thế nợ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X