• /´mɔdi¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giảm bớt, làm nhẹ, làm dịu
  to modify one's tone
  dịu giọng, hạ giọng
  Sửa đổi, thay đổi
  the revolution modified the whole social structure of the country
  cách mạng đã làm thay đổi cả cấu trúc xã hội của đất nước
  (ngôn ngữ học) thay đổi (nguyên âm) bằng hiện tượng biến sắc
  (ngôn ngữ học) bổ nghĩa
  adjectives modify nouns and adverbs modify verbs
  tính từ bổ nghĩa cho danh từ, phó từ bổ nghĩa cho động từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sửa đổi, biến đổi

  Cơ - Điện tử

  (v) sửa đổi, biến đổi

  Toán & tin

  đổi (dạng); điều chỉnh

  Kỹ thuật chung

  cải biên
  chỉnh
  điều chỉnh
  làm biến đổi
  sửa đổi
  thay đổi

  Kinh tế

  giảm bớt
  giảm nhẹ
  hạ thấp
  sửa đổi
  thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X