• /mə'nipjuleit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (y học) nắn, bóp
  Vận dụng bằng tay, thao tác
  Lôi kéo, vận động (bằng mánh khoé)
  Thao túng (thị trường, cổ phiếu)
  Đánh manip, đánh tín hiệu
  Điều khiển bằng tay, thực hiện khéo léo

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều khiển, vận động; thao tác

  Xây dựng

  điều khiền bằng tay, thực hiện bằng tay, thao tác bằng tay

  Cơ - Điện tử

  điều khiển bằng tay, thao tác bằng tay

  Kỹ thuật chung

  điều khiển

  Kinh tế

  nguỵ tạo (trương mục)
  ngụy tạo (trương mục)
  thao túng
  manipulate the market
  thao túng thị trường
  manipulate the market (to...)
  thao túng thị trường
  thao túng (thị trường)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X