• /kən´dʒuə/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm trò ảo thuật
  to conjure a rabbit out of a hat
  làm trò ảo thuật cho một con thỏ chui từ cái mũ ra
  Làm phép phù thuỷ
  Gọi hồn, làm hiện hồn
  to conjure up the spirits of the dead
  gọi hồn người chết
  Gợi lên
  to conjure up visions of the past
  gợi lên những hình ảnh của quá khứ
  Trịnh trọng kêu gọi
  conjure man
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lão phù thuỷ
  conjure woman
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mụ phù thuỷ
  A name to conjure with
  Người có thế lực lớn, người có nhiều ảnh hưởng

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  disgust , turn off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X