• /´dʌbl´krɔs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò hai mặt

  Ngoại động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)

  Chơi hai mặt, lừa gạt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X