• /ə'sɔ:tmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân hạng, sự phân loại, sự sắp xếp thành loại
  Mặt hàng sắp xếp thành loại
  Sự làm cho hợp nhau

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kiểu
  loại
  loại sản phẩm
  mặt hàng
  sự phân loại

  Kinh tế

  bộ mặt hàng
  sự chia loại
  sự phân loại
  sự phối hợp

  Địa chất

  sự phân loại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X