• /¸kini´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác kinematical

  Tính từ

  (vật lý) (thuộc) động học

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) động học

  Kỹ thuật chung

  động học
  kinematic analysis
  sự phân tích động học
  kinematic analysis
  sự tính toán động học
  kinematic coeffcient of viscosity
  hệ số nhớt động học
  kinematic coefficient of viscosity
  hệ số nhớt động học
  kinematic constraint
  mối liên kết động học
  kinematic criterion
  chuẩn số động học
  kinematic displacement
  chuyển vị động học
  kinematic hardening
  sự tăng bền động học
  kinematic hypothesis
  giả thiết động học
  kinematic method
  phương pháp động học
  kinematic operator
  toán tử động học
  kinematic viscosity
  độ nhớt động học

  Địa chất

  (thuộc) động hình học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X