• /dis'pleismənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổi chỗ, sự dời chỗ, sự chuyển chỗ
  Sự thải ra, sự cách chức (một công chức...)
  Sự chiếm chỗ, sự hất ra khỏi chỗ
  Sự thay thế
  (điện học) sự dịch chuyển; độ dịch chuyển
  (hàng hải) trọng lượng nước rẽ của tàu
  a ship with a displacement of ten thousand tons
  con tàu có trọng lượng nước rẽ mười nghìn tấn

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Dung tích xylanh

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự chuyển chỗ, độ chuyển vị, dung tích làm việc (xylanh)

  Cơ khí & công trình

  sự chuyển chỗ

  Toán & tin

  phép dời hình; [sự, phép] dời chỗ
  displacement of on a line
  tịnh tiến trên một đường thẳng
  infinitesimal displacement
  phép dời chỗ vô cùng nhỏ
  initial displacement
  (hình học ) sự rời chỗ ban đầu
  parallel displacement
  (hình học ) phép dời chỗ song song
  radical displacement
  sự rời theo tia
  rigid body displacement
  sự dời chỗ cứng
  transverse displacement
  sự dời (chỗ) ngang
  virtual displacement
  sự rời (chỗ) ảo

  Xây dựng

  độ chuyển vị
  độ dịch vị
  sự rời chỗ

  Điện lạnh

  độ dịch
  angular displacement
  độ dịch chuyển góc
  parallactic displacement
  độ dịch chuyển thị sai
  độ dời
  sự chuyển dời

  Kỹ thuật chung

  chuyển dời
  displacement law
  định luật chuyển dời
  principle of virtual displacement
  nguyên lý chuyển dời ảo
  Wien displacement law
  định luật chuyển dời Wien
  chuyển vị
  absolute displacement
  chuyển vị trí tuyệt đối
  absolute displacement
  chuyển vị tuyệt đối
  allowable displacement
  chuyển vị cho phép
  angle displacement
  chuyển vị góc
  angle of displacement
  góc chuyển vị
  angular displacement
  chuyển vị góc
  axial displacement
  chuyển vị dọc trục
  bending displacement
  chuyển vị do uốn
  components of displacement
  thành phần chuyển vị
  correction for displacement
  sự hiệu chỉnh chuyển vị
  corresponding spectral displacement
  chuyển vị phổ tương ứng
  displacement (ofa support)
  chuyển vị gối tựa
  displacement (ofjoint)
  chuyển vị nút
  displacement curve
  đường cong chuyển vị
  displacement diagram
  biểu đồ chuyển vị
  displacement equation
  phương trình chuyển vị
  displacement field
  trường chuyển vị
  displacement increment
  lượng tăng chuyển vị
  displacement line
  đường chuyển vị
  displacement meter
  máy đo chuyển vị
  displacement method
  phương pháp chuyển vị
  displacement of constraints
  chuyển vị của liên kết
  displacement of hydraulic jump
  chuyển vị bước nhảy thủy lực
  displacement of joints
  chuyển vị các nút
  displacement of joints
  sự chuyển vị mắt
  displacement of point
  chuyển vị của điểm
  displacement of the bearing
  sự chuyển vị trụ gối
  displacement resistance
  sức chống chuyển vị
  displacement vector
  vectơ chuyển vị
  elementary displacement of point
  chuyển vị cơ bản của điểm
  energetic method of displacement determination
  phương pháp năng lượng xác định chuyển vị
  finite displacement
  chuyển vị hữu hạn
  flexural displacement
  chuyển vị do uốn
  force-displacement diagram
  biểu đồ lực chuyển vị
  frankie displacement caisson
  giếng chìm chuyển vị kiểu franki
  generalized displacement
  chuyển vị suy rộng
  generalized displacement
  chuyển vị tổng quát
  group displacement
  chuyển vị nhóm
  horizontal displacement
  chuyển vị nằm ngang
  horizontal displacement
  sự chuyển vị ngang
  infinitesimal displacement
  chuyển vị vô cùng bé
  initial displacement
  chuyển vị ban đầu
  internal displacement
  chuyển vị bên trong
  joint displacement
  chuyển vị nút
  kinematic displacement
  chuyển vị động học
  kinematically eventual displacement
  chuyển vị động học
  lateral displacement
  chuyển vị trên phương ngang
  linear displacement
  chuyển vị tuyến tính
  longitudinal displacement
  chuyển vị dọc
  nodal displacement
  chuyển vị nút
  nonlinear displacement
  chuyển vị phi tuyến
  permanent displacement
  chuyển vị không hồi phục
  permissible displacement
  chuyển vị cho phép
  principle of virtual displacement
  nguyên lý chuyển vị khả dĩ
  radial displacement
  chuyển vị hướng tâm
  radial displacement
  sự chuyển vị hướng tâm
  reciprocal displacement
  chuyển vị tương đối
  reciprocity of displacement
  sự chuyển vị tương hỗ
  reciprocity of displacement
  tính tương hỗ của chuyển vị
  relative displacement
  chuyển vị tương đối
  restraint of displacement
  sự hạn chế chuyển vị
  shear displacement
  chuyển vị do cắt
  shear displacement
  sự chuyển vị cắt
  torsional displacement
  chuyển vị do xoắn
  total displacement
  chuyển vị toàn bộ
  true displacement
  chuyển vị thực tế
  unit displacement
  chuyển vị đơn vị
  variational method of displacement analysis
  phương pháp chuyển vị biến dạng
  vertical displacement
  chuyển vị thẳng đứng
  vertical displacement
  sự chuyển vị thẳng đứng
  virtual displacement
  chuyển vi ảo
  virtual displacement
  chuyển vị ảo
  virtual displacement
  chuyển vi khả dĩ
  virtual displacement work
  công chuyển vị khả dĩ
  visual of displacement
  góc chuyển vị
  khoảng chạy
  piston displacement
  khoảng chạy của pit tông
  di chuyển
  continental displacement
  sự di chuyển lục địa
  displacement mechanism
  cơ cấu di chuyển
  displacement of oil from porous media
  di chuyển của dầu khỏi môi trường xốp
  displacement wave
  sóng di chuyển
  longitudinal displacement
  sự di chuyển dọc
  particle displacement
  di chuyển hạt
  reciprocal displacement
  sự di chuyển tương hỗ
  total displacement
  di chuyển hoàn toàn
  dịch chuyển
  actual displacement
  độ dịch chuyển thực tế
  angular displacement
  độ dịch chuyển góc
  apparent displacement
  dịch chuyển biểu kiến
  axial displacement
  sự dịch chuyển chiều trục
  beam displacement
  sự dịch chuyển chùm tia
  crosshead displacement rate
  tốc độ dịch chuyển con trượt
  displacement byte
  byte dịch chuyển
  displacement byte
  bai dịch chuyển
  displacement current
  dòng dịch chuyển
  displacement current
  dòng điện dịch chuyển
  displacement factor
  hệ số dịch chuyển
  displacement flux
  thông lượng dịch chuyển
  displacement of phase
  độ dịch chuyển pha
  displacement on a fault
  dịch chuyển trên đứt gãy
  displacement operator
  toán tử dịch chuyển
  displacement piston
  pittông dịch chuyển
  displacement plunger
  pittông dịch chuyển
  displacement rule
  quy tắc dịch chuyển
  displacement spike
  đỉnh dịch chuyển
  displacement ton
  tấn dịch chuyển
  displacement water heater
  bộ đun nước dịch chuyển
  displacement zone
  đới dịch chuyển
  electric displacement
  độ dịch chuyển điện
  electric displacement density
  mật độ dịch chuyển điện
  heat displacement
  sự dịch chuyển nhiệt
  lateral displacement
  dịch chuyển bên
  level displacement
  sự dịch chuyển mức
  linear displacement
  sự dịch chuyển tuyến tính
  neutral point displacement voltage
  điện áp dịch chuyển trung hòa
  nonpositive displacement compressor
  máy nén không dịch chuyển
  parallactic displacement
  độ dịch chuyển thị sai
  parallel displacement
  dịch chuyển song song
  particle displacement
  dịch chuyển hạt
  perpendicular displacement
  dịch chuyển thẳng đứng
  phase displacement
  dịch chuyển pha
  phase displacement
  độ dịch chuyển pha
  phase displacement
  sự dịch chuyển pha
  phase displacement induction loop detector
  bộ dò vòng cảm ứng dịch chuyển pha
  piston displacement
  độ dịch chuyển của pittông
  positive displacement compressor
  máy nén loại dịch chuyển
  positive-displacement pump
  máy bơm dịch chuyển dương
  quadrature displacement
  dịch chuyển vuông góc
  relief displacement
  dịch chuyển địa hình
  rock displacement
  sự (dịch) chuyển đất đá
  rotary displacement
  dịch chuyển quay
  total displacement
  tổng dịch chuyển
  vertical displacement
  dịch chuyển thẳng đứng
  vertical displacement
  sự dịch chuyển đứng
  volume displacement
  độ dịch chuyển âm lượng
  Wien's displacement law
  định luật dịch chuyển Wien
  zero displacement
  độ dịch chuyển bằng không
  độ choán chỗ
  độ di chuyển
  độ dịch chuyển

  Giải thích VN: Là thể tích của khoảng không gian tạo bởi pit-tông trong xi lanh khi pit-tông di chuyển từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới.

  actual displacement
  độ dịch chuyển thực tế
  angular displacement
  độ dịch chuyển góc
  crosshead displacement rate
  tốc độ dịch chuyển con trượt
  displacement of phase
  độ dịch chuyển pha
  electric displacement
  độ dịch chuyển điện
  electric displacement density
  mật độ dịch chuyển điện
  parallactic displacement
  độ dịch chuyển thị sai
  phase displacement
  độ dịch chuyển pha
  piston displacement
  độ dịch chuyển của pittông
  volume displacement
  độ dịch chuyển âm lượng
  zero displacement
  độ dịch chuyển bằng không
  độ điện dịch
  dielectric displacement
  mật độ điện dịch
  electric displacement
  mật độ điện dịch
  electric displacement density
  mật độ điện dịch
  electric displacement vector
  vectơ (độ) điện dịch
  dời chỗ
  dung tích
  piston displacement
  dung tích xi lanh
  positive displacement meter
  lưu lượng kế kiểu dung tích
  positive displacement pump
  máy bơm kiểu dung tích
  lượng choán nước
  lượng chuyển
  hành trình
  variable displacement pump
  bơm có hành trình thay đổi
  sự biến vị
  sự choán chỗ
  sự chuyển dịch
  angular displacement
  sự chuyển dịch gốc
  horizontal displacement
  sự chuyển dịch ngang
  phase displacement
  sự chuyển dịch pha
  sự dịch chuyển
  axial displacement
  sự dịch chuyển chiều trục
  beam displacement
  sự dịch chuyển chùm tia
  heat displacement
  sự dịch chuyển nhiệt
  level displacement
  sự dịch chuyển mức
  linear displacement
  sự dịch chuyển tuyến tính
  phase displacement
  sự dịch chuyển pha
  rock displacement
  sự (dịch) chuyển đất đá
  vertical displacement
  sự dịch chuyển đứng
  sự di chuyển
  continental displacement
  sự di chuyển lục địa
  longitudinal displacement
  sự di chuyển dọc
  reciprocal displacement
  sự di chuyển tương hỗ
  sự dời
  sự dời chỗ
  sự đổi chỗ
  sự lệch
  sự so le
  sự tịnh tiến
  sự trệch
  sự xê dịch
  parallactic displacement
  sự xê dịch thị sai

  Kinh tế

  sự thay thế
  displacement of labour
  sự thay thế lao động

  Địa chất

  sự chuyển chỗ, sự thay thế, sự dịch chuyển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X