• Xây dựng

  gạch vát mép
  3-4 viên gạch

  Kỹ thuật chung

  gạch khuyết

  Giải thích EN: A three-quarter-length brick used to finish a masonry course at its end. Also, king closure. Giải thích VN: Viên gạch có chiều dài chỉ bằng 3/4 chiều dài thông thường, được sử dụng để hoàn thiện các hàng gạch xây tại các đầu cuối. Tham khảo: KING CLOSURE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X