• Xây dựng

  chốt chính

  Giải thích EN: A vertical steel rod that supports ceiling loads and prevents sagging of the tie beam. Giải thích VN: Thanh kim loại chịu tải trọng của trần và chống lại sự sụt lún của dầm kèo.

  cột tiêu chính
  mái chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X