• Toán & tin

  thanh chống (trong kèo dây)

  Xây dựng

  thanh chống (trong vì treo)

  Kỹ thuật chung

  thanh chống

  Giải thích EN: A rafter using a brace to maintain the angle between a principal rafter and a tie beam. Giải thích VN: Một cấu trúc xà sử dụng để giằng nhằm duy trì góc không đổi giữa xà chính và dầm kèo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X