• Kỹ thuật chung

    sự mạ dùng dao

    Giải thích EN: A method of coating a continuous-web substrate wherein the thickness of the coating is regulated by the distance between a movable knife or bar and the substrate. Giải thích VN: Một phương pháp mạ một lớp nền dạng lưới liên tục trong đó độ dày của lớp mạ được điều chỉnh bởi khoảng cách giữa một dao di động hay một thanh và lớp nền.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X