• BrE /leə(r)/
  NAmE /ler/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hang ổ thú rừng
  Trạm nhốt (nhốt súc vật trên đường đưa ra chợ)

  Động từ

  Nằm (ở trong hang ổ) (thú)
  Đưa vào trạm nhốt, nhốt vào trạm nhốt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  trạm nhốt gia súc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X