• /lə'gu:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) phá
  Tam Giang lagoon
  Phá Tam Giang

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  lagun

  Xây dựng

  vũng ven biển

  Kỹ thuật chung

  vũng
  aerated lagoon
  vũng đã sục khí
  lagoon alluvion
  bồi tích vụng
  lagoon deposit
  trầm tích vụng
  lagoon moat
  hào bao vũng
  lagoon region
  vùng vụng
  slope lagoon
  vùng vách đứng
  tidal lagoon
  vũng do thủy triều
  vũng (nước mặn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X