• Kỹ thuật chung

    lá mỏng

    Giải thích EN: Any of a series of wood, metal, or reinforced-concrete members joined in a crisscross pattern, forming a vault. Giải thích VN: Chỉ một chuỗi các bộ phận gỗ, kim loại, hoặc bê tông cốt thép được nối đan chéo hình thành một mái vòm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X