• /´ledʒibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rõ ràng, dễ đọc
  legible handwriting
  nét chữ rõ ràng, nét chữ dễ đọc


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  illegible , unreadable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X