• /´likiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liếm; cái liếm
  Sự đánh bại
  to get a licking
  bị đánh bại


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X