• Toán & tin

  mục dòng

  Kỹ thuật chung

  khoản riêng

  Giải thích EN: A type of expenditure that appears explicitly on a separate line of a budget with its own title. Giải thích VN: Một loại chi phí xuất hiện rõ ràng trên một dòng riêng biệt của ngân quỹ với tiêu đề riêng của nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X