• /¸lini´æriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất đường kẻ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính chất tuyến tính

  Xây dựng

  trực tính

  Kỹ thuật chung

  độ tuyến tính
  tuyến tính

  Giải thích VN: Nói về đặc tính mạch quét dòng hay quét màn trong máy truyền hình. Tốc độ của chùm tia sáng quét phải đồng nhất thì mới thẳng hàng.

  frequency linearity
  tuyến tính tần số
  linearity circuit
  mạch tuyến tính hóa
  linearity condition
  điều kiện tuyến tính
  linearity control
  sự điều khiển tuyến tính
  linearity error
  sai số tuyến tính
  linearity principle
  nguyên lý tuyến tính
  linearity space (ofa convex set)
  tập con tuyến tính (của một tập lồi)
  non-linearity
  phi tuyến tính
  non-linearity products
  sản phẩm phi tuyến tính
  overall linearity of a transmission system
  tuyến tính toàn bộ của hệ thống phát thanh
  vertical linearity control
  sự điều khiển tuyến tính dọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X