• /li'kwiditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái lỏng
  Khả năng thanh toán bằng tiền mặt

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  thải lỏng

  Kỹ thuật chung

  độ lỏng
  index of liquidity
  chỉ số độ lỏng
  liquidity index
  chỉ số độ lỏng
  trạng thái lỏng
  liquidity index
  chỉ số trạng thái lỏng

  Kinh tế

  năng lực trả nợ
  thanh khoản
  net liquidity balance
  cán cân thanh khoản ròng
  liquidity shortage
  sự thiếu thanh khoản
  tính có thể thanh toán
  tính dễ chuyển thành tiền mặt
  tính lỏng
  exchange liquidity
  tính lỏng hối đoái
  liquidity of asset
  tính lỏng của tài sản
  tính lưu động
  bank liquidity
  tính lưu động của tài sản ngân hàng
  cash liquidity
  tính lưu động tiền mặt
  exchange liquidity
  tính lưu động hối đoái
  instrument liquidity
  tính lưu động của công cụ tài chính
  labour liquidity
  tính lưu động của lao động
  liquidity preference
  sự ưa chuộng tính lưu động
  liquidity ratio
  tỉ suất tính lưu động
  market liquidity
  tính lưu động của thị trường
  primary liquidity
  tính lưu động nguyên thủy (của tiền tệ)
  tính thanh tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X