• /əˈlaʊəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cho phép
  Sự thừa nhận, sự công nhận, sự thú nhận
  by his own allowance
  do chính anh ta thừa nhận
  Tiền trợ cấp; tiền cấp phát; tiền bỏ túi, tiền tiêu vặt
  to get a very small allowance from home every month
  hàng tháng nhận được của gia đình gửi cho một số tiền nhỏ
  family allowance fund
  quỹ trợ cấp gia đình đông con
  Phần tiền, khẩu phần, phần ăn
  to put the men on half allowance
  (quân sự) cho quân lính ăn nửa khẩu phần
  to be on short allowance
  bị hạn chế khẩu phần
  at no allowance
  không hạn chế
  to reduce the allowance of water
  giảm khẩu phần nước
  do not take more than your usual allowance
  không được ăn quá khẩu phần thường lệ
  Sự kể đến, sự tính đến, sự chiếu cố đến, sự dung thứ
  to make allowances for the difference of age
  chiếu cố đến sự khác nhau về tuổi tác
  to make allowance for youth
  chiếu cố đến tuổi trẻ, dung thứ cho tuổi trẻ
  Sự trừ, sự bớt
  to make allowance for the tare
  trừ bì
  (kỹ thuật); (vật lý) hạn định cho phép

  Ngoại động từ

  Chia phần ăn cho
  Cấp một số tiền cho (ai), trợ cấp

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dung sai, lượng dư, sự cho phép

  Cơ khí & công trình

  dung sai cho phép
  hạn định cho phép

  Giải thích EN: The intentional difference in dimensions between two mating parts, allowing clearance for a sliding fit or for a film of oil..

  Giải thích VN: Là sự khác biệt về kích cỡ được dự tính trước giữa hai phần hợp thành với nhau, cho phép sự dao động về kích cỡ hoặc màng dầu.

  Toán & tin

  cho chạy tiếp
  sự được phép
  sự được thừa nhận
  tiền boa

  Xây dựng

  số tiền trừ đi

  Kỹ thuật chung

  chiết khấu
  lượng thừa
  độ dôi
  dung hạn
  dung sai

  Giải thích VN: Sai số kích thước cho phép.

  failure allowance
  dung sai thất bại
  finish allowance
  dung sai gia công tinh
  finish allowance
  dung sai hoàn thiện
  fitting allowance
  dung sai lắp ghép
  machining allowance
  độ dung sai lắp ráp
  machining allowance
  dung sai để điều chỉnh
  machining allowance
  dung sai gia công
  materials allowance
  dung sai vật liệu
  maximum allowance
  dung sai cực đại
  permissible allowance
  dung sai được phép
  shrinkage allowance
  dung sai co ngót
  shrinkage allowance
  dung sai độ co
  tooling allowance
  dung sai cắt gọt
  tooling allowance
  dung sai gia công
  lượng dư
  fitting allowance
  lượng dư lắp ghép
  maximum allowance
  lưỡng dư cực đại
  maximum allowance
  lưỡng dư lớn nhất
  phụ cấp
  sự bồi thường
  sự cho phép
  sự đền bù
  sai số cho phép
  sự thừa nhận
  tiền trợ cấp
  mission allowance
  tiền trợ cấp công tác
  transition allowance
  tiền trợ cấp giao thời

  Kinh tế

  bớt giá
  dung sai
  tiền chiết khấu, tiền trợ cấp, tiền khấu trừ

  Giải thích VN: 1. Kế toán: Tài khoản để điều chỉnh trị giá tài sản thông qua phí của lợi tức hiện hành, đây là số dự trữ cho khấu hao. 2. Ngân hàng: Dự trữ tiền vay bị mất (Loan loss Reserve) dùng cho số phí sẽ mất theo dự kiến đối với nợ khó đòi. 3. ủy thác: Chứng thực (di chúc) quyết định của an toàn cho người thụ ủy tài sản ; thí dụ như tiền trợ cấp cho người góa bụa. 4. Mua bán: Khấu trừ trị giá hóa đơn được người bán hàng hóa chấp nhận để bù đắp vào số hư hại hay thiếu sót.

  tiền dự trữ

  Chứng khoán

  Tiền chiết khấu, tiền trợ cấp, tiền khấu trừ

  Tham khảo

  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X