• /´loukəst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con châu chấu
  Người ăn ngấu nghiến; người phá hoại
  (như) locust-tree

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gỗ bồ kết ba gai

  Giải thích EN: The wood of such a tree, widely used in construction and in industry.

  Giải thích VN: Gỗ của cây bồ kết ba gai; được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và công nghiệp.

  Kinh tế

  châu chấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X