• /´lɔndʒi¸tju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) kinh độ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kinh độ
  celestial longitude
  kinh độ trong hệ toạ độ xích đạo

  Kỹ thuật chung

  kinh độ

  Giải thích VN: Xem latitude-longitude (vĩ độ-kinh độ).

  east longitude
  kinh độ Đông
  east longitude (EL)
  kinh độ đông
  EL (eastlongitude)
  kinh độ đông
  geographical longitude
  kinh độ địa lý
  geomagnetic longitude
  kinh độ địa từ
  latitude-longitude
  vĩ độ-kinh độ
  Longitude (LON)
  Kinh tuyến, Kinh độ
  longitude effect
  hiệu ứng kinh độ
  west longitude
  kinh độ Tây
  kinh tuyến

  Giải thích EN: In surveying, the east-west component of a traverse course. Giải thích VN: Trong trắc đạc, phần hướng tây-đông của một đường nằm ngang.

  Longitude (LON)
  Kinh tuyến, Kinh độ
  longitude data
  kinh tuyến gốc
  nominal longitude separation
  khoảng cách kinh tuyến danh định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X