• /´trævə:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi ngang qua; nơi đi ngang
  (toán học) đường ngang
  Thanh ngang, xà ngang, đòn ngang
  (hàng hải) sự đi chữ chi (để tránh gió ngược...)
  Đường tắt (leo núi)
  to make a traverse
  vượt núi bằng đường tắt
  (quân sự) sự quay ngang (súng lớn)
  (quân sự) tường che chiến hào
  (pháp lý) sự chối
  (nghĩa bóng) sự phản đối, sự chống lại; điều làm trở ngại, điều cản trở
  it is a traverse for his plan
  đó là một điều trở ngại cho kế hoạch của hắn

  Ngoại động từ

  Đi ngang qua, vượt qua; nằm vắt ngang, trải ra ngang qua (một khu vực)
  to traverse a forest
  đi qua một khu rừng
  the railway traverses the country
  đường sắt chạy ngang qua vùng này
  searchlights traversing the sky
  những đàn pha rọi ngang bầu trời
  Đi (một quãng đường), đi theo (một đường phố)

  Xem xét kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ lưỡng, xét kỹ toàn bộ

  to traverse a subject
  nghiên cứu toàn bộ một vấn đề
  (pháp lý) chối (trong lời biện hộ)
  (quân sự) quay ngang (súng lớn)
  (ngành đường sắt) chuyển tải, sang toa
  Bào (gỗ) ngang thớ
  (nghĩa bóng) phản đối, chống lại, làm thất bại (kế hoạch...)
  to traverse an opinion
  phản đối một ý kiến

  Nội động từ

  Xoay quanh trục (kim la bàn...)
  Đi đường tắt (leo núi)
  (pháp lý) chối (trong khi biện hộ)

  Tính từ, phó từ

  Đặt ngang, vắt ngang, nằm ngang
  traverse sailing
  (hàng hải) sự đi theo đường chữ chi (để tránh gió ngược...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Thanh ngang, xà ngang, sự đi ngang qua, (v) đi qua, ngang qua

  Thanh ngang, xà ngang, sự đi ngang qua, (v) đi qua, ngang qua

  Cơ khí & công trình

  đường đa giác
  đường đo vẽ

  Xây dựng

  đường chuyền kinh vĩ
  đường chuyền teođôlit
  theodolite traverse
  đường chuyền teôđôlit
  thanh chấn song
  tuyến dẫn

  Kỹ thuật chung

  cắt nhau
  chốt
  dầm ngang
  đê ngang
  đường đa giác gốc
  đường dẫn
  đường ngắm máy
  đường ngang
  azimuth traverse
  đường ngang phương vị
  fixed-needle traverse
  đường ngang có kim gắn cố định
  polygonal traverse
  đường ngang đo đa giác
  đường sườn
  checking traverse
  đường sườn kiểm tra
  closed traverse
  đường sườn khép kín
  closed traverse
  đường sườn kín
  closed-on-itself traverse
  đường sườn khép kín
  closing error (ofa traverse)
  sai số khép kín (của đường sườn)
  open traverse
  đường sườn hở
  plane-table traverse
  đường sườn bàn đạc
  theodolite traverse
  đường sườn kinh vĩ
  giao nhau
  sự giao nhau (đường)
  trục ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X