• /´lu:və/

  Thông dụng

  Cách viết khác louvre

  Danh từ

  ( số nhiều) mái hắt ( (cũng) louver boards))
  Ván dội (đặt ở trên lầu chuông để dội tiếng xuống)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cửa thông hơi

  Kỹ thuật chung

  làm cửa mái
  mái hắt

  Giải thích EN: An assembly of angled slats placed over an opening or window to allow ventilation and yet protection from the elements..

  Giải thích VN: Tổ hợp các thanh gỗ có góc được đặt qua một khe hở hay cửa sổ giúp thông gió và bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  blind , slat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X