• /məˈtɜrnl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) mẹ; của mẹ; về phía mẹ; bên ngoại
  maternal love
  tình mẹ
  maternal uncle
  cậu (em mẹ, anh mẹ)
  maternal grandfather
  ông ngoại


  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc người mẹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  paternal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X