• /pə´tə:nəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Của cha; thuộc cha
  paternal affection
  tình yêu thương của người cha
  paternal authority
  uy quyền của người cha
  Có họ nội, về đằng nội
  paternal grandmother
  bà nội


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  maternal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X