• /,mæθi'mætiks/

  Thông dụng

  Cách viết khác maths

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Môn toán, toán học
  pure mathematics
  toán học thuần tuý
  applied mathematics
  toán học ứng dụng


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X