• /ˌmidiˈeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều đình, sự hoà giải, sự dàn xếp

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  can thiệp
  dàn xếp
  điều đình
  hòa giải
  mediation board
  hội đồng hòa giải
  mediation board
  ủy ban hòa giải
  mediation in a labour dispute
  sự hòa giải xung đột chủ thợ
  sự can thiệp
  sự dàn xếp
  sự điều đình
  sự điều giải
  sự hòa giải
  mediation in a labour dispute
  sự hòa giải xung đột chủ thợ
  sự trung gian dàn xếp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X