• /kə´rektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để sửa chữa, để hiệu chỉnh
  Để trừng phạt, để trừng trị
  Để làm mất tác hại

  Danh từ

  Cái để sửa chữa, cái để hiệu chỉnh
  Cái để làm mất tác hại
  (y học) chất điều hoà

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tính đúng đắn

  Toán & tin

  sửa sai
  sửa (sai)

  Kỹ thuật chung

  đúng
  corrective action
  sự sửa lại cho đúng
  corrective maintenance
  đảm bảo tính đúng đắn
  hiệu chỉnh
  corrective acting
  tác dụng hiệu chỉnh
  corrective action
  hoạt động hiệu chỉnh
  corrective delay
  sự trễ hiệu chính
  corrective delay
  sự trễ hiệu chỉnh
  corrective delay
  trễ hiệu chỉnh
  corrective lag
  sự trễ hiệu chính
  corrective lag
  sự trễ hiệu chỉnh
  corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh
  corrective maintenance
  bảo trì hiệu chỉnh
  corrective maintenance
  sự bảo dưỡng hiệu chỉnh
  corrective measure
  sự đo lường hiệu chỉnh
  corrective measures
  số đo hiệu chỉnh
  corrective network
  mạng hiệu chỉnh
  corrective service
  dịch vụ hiệu chỉnh
  emergency corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh khẩn cấp
  routine corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh định kỳ
  routine corrective maintenance
  bảo dưỡng hiệu chỉnh thường xuyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X