• /´maitili/

  Thông dụng

  Phó từ
  Mạnh mẽ, mãnh liệt, dữ dội
  (thông tục) cực kỳ, rất, hết sức
  to be mightily pleased
  hết sức hài lòng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  little , weakly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X