• /´haili/

  Thông dụng

  Phó từ

  Rất, lắm, hết sức, ở mức độ cao
  to commend highly
  hết sức ca ngợi
  Tốt, cao; với ý tôn trọng, với ý ca ngợi
  to think highly of somebody
  coi trọng ai; tôn trọng ai
  to speak highly of somebody
  nói tốt về ai; ca ngợi ai
  highly descended
  xuất thân từ dòng dõi quý phái


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X