• /´mʌnθli/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Hàng tháng

  Danh từ

  Nguyệt san, tạp chí ra hằng tháng
  ( số nhiều) kinh nguyệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hàng tháng // nguyệt san

  Kỹ thuật chung

  hàng tháng
  Basic Monthly Charge (BMC)
  cước phí cơ bản hàng tháng
  Certificates and Payment, Monthly Statement
  bản khai thanh toán hàng tháng
  IMR (internetmonthly report)
  báo cáo Internet hàng tháng
  Internet monthly report (IMR)
  báo cáo Internet hàng tháng
  Internet Monthly Report (Internet) (IMR)
  Báo cáo Internet hàng tháng (Internet)
  monthly installments
  cung cấp hàng tháng
  monthly installments
  tiền trả hàng tháng
  monthly median
  mức trung bình hàng tháng
  Monthly Payments
  thanh toán hàng tháng
  monthly service
  bảo dưỡng hàng tháng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X