• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem mortise

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đục mộng (gỗ)

  Kỹ thuật chung

  khe mộng
  khe nứt
  đục lỗ mộng
  mortice chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  đục mộng
  đường soi
  lỗ
  lỗ mộng
  mortice chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  rebated mortice lock
  khóa ổ lắp trong lỗ mộng
  ghép mộng
  ghép bằng mộng
  mối nối
  mộng
  forked mortice and tenon joint
  mộng âm dương vát chéo có chốt
  mortice and tenon joint
  mộng âm dương (thẳng đứng)
  mortice axe
  rìu sửa mộng
  mortice chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  rebated mortice lock
  khóa ổ lắp trong lỗ mộng
  stub mortice
  mộng mấu
  through mortice
  mộng thông suốt
  wedge mortice and tenon joint
  mộng nêm và mối nối vít cấy
  mộng âm
  forked mortice and tenon joint
  mộng âm dương vát chéo có chốt
  mortice and tenon joint
  mộng âm dương (thẳng đứng)
  mộng soi
  rãnh
  rãnh trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X