• /´mɔ:tis/

  Thông dụng

  Cách viết khác mortice

  Danh từ

  (kỹ thuật) lỗ mộng

  Ngoại động từ

  (kỹ thuật) đục lỗ mộng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đục mộng (gỗ)
  lỗ gắn mộng

  Xây dựng

  mortice

  Điện

  ổ cắm (điện)

  Kỹ thuật chung

  hốc
  khe mộng
  khe nứt
  đục lỗ mộng
  mortise chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  mortise chisel
  cái đục lỗ mộng
  mortise machine
  máy đục lỗ mộng
  đục mộng
  đường soi
  lỗ
  lỗ mộng
  chase mortise
  lỗ mộng ren
  chisel, mortise
  đục lỗ mộng
  joining by mortise and tenon
  sự liên kết bằng mộng và lỗ mộng
  mortise chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  mortise chisel
  cái đục lỗ mộng
  mortise machine
  máy đục lỗ mộng
  open mortise
  lỗ mộng mở
  open mortise
  lỗ mộng xuyên
  slip mortise
  lỗ mộng hở 3 mặt
  stopped mortise
  lỗ mộng ẩn kín
  ghép mộng
  haunched mortise and tenon joint
  mối ghép mộng và nách dầm
  mortise and tenon joint
  mối ghép mộng âm-dương
  ghép bằng mộng
  mortise and tenon joint
  sự nối ghép bằng mộng
  mối nối
  mộng

  Giải thích EN: A recess cut into a piece of timber to receive a tenon and form a mortise-and-tenon joint. Giải thích VN: Một rãnh cắt một miếng gỗ ra thành các miếng nhỏ để nhận một mộng và tạo mộng và múi nối.

  chase mortise
  lỗ mộng ren
  chisel, mortise
  đục lỗ mộng
  haunched mortise and tenon joint
  mối ghép mộng và nách dầm
  joining by mortise and tenon
  sự liên kết bằng mộng và lỗ mộng
  keyed mortise and tenon
  mộng then
  mortise and tenon joint
  mối ghép mộng âm-dương
  mortise and tenon joint
  sự nối ghép bằng mộng
  mortise chisel
  cái đục (lỗ) mộng
  mortise chisel
  cái đục lỗ mộng
  mortise dead lock
  chốt mộng
  mortise dead lock
  chốt mộng chết
  mortise gage
  thước đo mộng
  mortise joint
  liên kết mộng
  mortise joint
  mối hàn mộng
  mortise lock
  chốt mộng
  mortise lock
  chốt mộng chết
  mortise machine
  máy đục lỗ mộng
  open mortise
  lỗ mộng mở
  open mortise
  lỗ mộng xuyên
  slip mortise
  lỗ mộng hở 3 mặt
  stopped mortise
  lỗ mộng ẩn kín
  stub mortise
  mọng ngắn
  tenon and mortise
  mộng và gỗ
  tenon and mortise
  mộng và lỗ
  tenon-and-mortise miter joint
  mộng âm dương vát chéo
  mộng âm
  mortise and tenon joint
  mối ghép mộng âm-dương
  tenon-and-mortise miter joint
  mộng âm dương vát chéo
  mộng soi
  rãnh
  mortise machine
  máy soi rãnh
  rãnh trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X