• (đổi hướng từ Rebated)
  /´ri:beit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc hạ giá, việc giảm bớt (số tiền trả)
  Số tiền được hạ, số tiền được giảm bớt

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) làm giảm bớt (sức mạnh, hiệu lực của một việc gì)
  Làm cùn (lưỡi dao)

  Danh từ & ngoại động từ

  (như) rabbet

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) hạ giá

  Hóa học & vật liệu

  tiền giảm

  Kỹ thuật chung

  bào xoi
  nếp gấp
  rãnh
  rebate plane
  bào rãnh
  rebate plane
  bào xoi rãnh (hẹp)
  rebate plane
  bào xoi rãnh hẹp
  sự giảm
  sự hạ giá
  ván cừ

  Kinh tế

  bớt cước phí
  bớt giá
  bớt nợ
  chiết khấu
  rebate on bills not due
  sự tái chiết khấu các phiếu khoán chưa đáo hạn
  giảm cước
  giảm giá
  rebate coupon
  phiếu giảm giá
  VAT rebate
  sự giảm giá thuế giá trị gia tăng
  hồi khấu
  agent rebate
  sự hồi khẩu
  freight rebate
  hồi khấu vận phí
  insurance rebate
  tiền hồi khấu bảo hiểm
  interest rebate
  tiền hối khấu trả lãi
  sales rebate
  tiền hồi khấu bán hàng
  sự bớt giá
  sự bớt giảm
  tiền bo
  tiền bớt
  freight rebate
  tiền bớt cước
  purchase rebate
  tiền bớt mua hàng
  sales rebate
  tiền bớt bán hàng
  tiền chiết khấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X