• /fɔ:kt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hình chạc (cánh); chia ngả, toè ra
  a forked road
  đường chia hai ngả
  a bird with a forked tail
  con chim có đuôi toè ra
  Có hai chân
  Hình chữ chi
  forked lightning
  tia chớp chữ chi, tia chớp nhằng nhằng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lắt léo, không chân thật, dối trá
  to speak with a forked tongue
  nói một cách lắt léo

  Chuyên ngành

  Ô tô

  cái nĩa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  joined , unbranched

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X