• /'tenən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái mộng (đầu nhô ra của một miếng gỗ được tạo hình cho khớp vào một lỗ mộng để ghép nối)

  Ngoại động từ

  Cắt mộng
  Ghép mộng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mộng, vít cấy

  Mộng, vít cấy

  Ô tô

  ngõng (trục)

  Xây dựng

  chốt (ngầm)
  chốt xoáy

  Kỹ thuật chung

  chân gỗ
  chốt gỗ
  ngõng trục
  đầu vòi
  ghép mộng
  haunched mortise and tenon joint
  mối ghép mộng và nách dầm
  mortise and tenon joint
  mối ghép mộng âm-dương
  pointed tenon joining
  sự ghép mộng mòi
  tenon joint
  mối nối kiểu ghép mộng
  nút
  mộng
  barefaced tenon
  mộng lộ ra ngoài
  barefaced tenon
  mộng thẳng
  barefaced tenon
  mộng trần
  blind tenon
  mộng chìm (không nhìn thấy)
  concealed double-tenon joint
  mộng âm dương xẻ họng
  concealed double-tenon joint
  mộng má kép
  concealed tenon
  mộng chìm
  concealed tenon
  mộng lõm
  concealed tenon joint
  mộng âm dương
  concealed tenon joint
  mộng răng
  divided tenon
  mộng kép
  divided tenon joint
  mối nối kiểu mộng kép
  double tenon
  mộng kép
  double tenon joint
  mối nối kiểu mộng kép
  double-slotted tenon
  mộng xẻ kép
  dove-tail tenon
  mộng đuôi én
  end tenon
  mộng biên
  flush tenon joint
  mối nối mộng thẳng
  forked mortice and tenon joint
  mộng âm dương vát chéo có chốt
  forked tenon
  mộng chĩa đôi
  fox tenon
  mộng đẽo vát mép
  haunched mortise and tenon joint
  mối ghép mộng và nách dầm
  inserting tenon
  mộng ghép vào lỗ mộng
  insertion tenon
  mộng ghép
  joining by mortise and tenon
  sự liên kết bằng mộng và lỗ mộng
  joining with passing tenon
  sự liên kết kiểu mộng xuyên
  keyed mortise and tenon
  mộng then
  mitre joint tenon
  mộng vát chéo
  mortice and tenon joint
  mộng âm dương (thẳng đứng)
  mortise and tenon joint
  mối ghép mộng âm-dương
  mortise and tenon joint
  sự nối ghép bằng mộng
  oblique tenon
  mộng nghiêng
  oblo-type joint with secret tenon
  mộng cho oblo có chốt chìm
  pointed tenon joining
  sự ghép mộng mòi
  secret tenon
  mộng ẩn kín (không xuyên qua gỗ)
  secret tenon joint
  sự ghép bằng mộng chìm
  shouldered tenon
  mộng có vai
  shouldered tenon
  mộng ghép xoi
  side tenon
  mộng biên
  single-slotted tenon
  mộng xẻ đơn
  spur tenon joint
  khớp mộng ổ nối
  straight tenon
  mộng thẳng
  stub tenon
  mộng chi tiết ngắn
  stub tenon
  mộng mấu dương
  stub tenon
  mộng ngầm (không nhìn thấy)
  tapered tenon
  mộng có tiết diện nhỏ dần (dạng cái nêm)
  tenon and mortise
  mộng và gỗ
  tenon and mortise
  mộng và lỗ
  tenon cutting
  sự đục mộng
  tenon cutting machine
  máy lưỡi mộng
  tenon cutting machine
  máy làm mộng
  tenon joint
  liên kết mộng
  tenon joint
  mối nối kiểu ghép mộng
  tenon joint
  mộng ghép
  tenon saw
  cái cưa để xẻ mộng
  tenon-and-mortise miter joint
  mộng âm dương vát chéo
  through tenon
  mộng suốt
  through tenon
  mộng xuyên qua gỗ
  through tenon
  mộng xuyên suốt
  through tenon joint
  sự ghép bằng mộng rãnh xuyên
  tile tenon
  mộng ngói
  tusk tenon
  mộng có răng
  tusk tenon joint
  khớp mộng răng
  twin tenon
  mộng kép
  wedge mortice and tenon joint
  mộng nêm và mối nối vít cấy
  wedge tenon
  mộng chốt
  mộng dương
  mộng gỗ
  mộng xoi
  then
  vít cấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X