• Xây dựng

  đập đa vòm

  Giải thích EN: A lightweight construction barrier that stabilizes weak foundations, consisting of parallel recurring arches whose axes ascend approximately 45° to form a reinforcement. Giải thích VN: Hàng rào công trình có khối lượng nhẹ làm ổn định các nền móng yếu, gồm có các vòm khung song song tuần hoàn có các trục hướng lên khoảng 45° để gia tăng sức bền.

  đập liền vòm
  đập nhiều vòm

  Kỹ thuật chung

  đập liên vòm
  đập nhiều mái tròn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X