• /ə´send/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Lên, thăng
  to ascend in rank
  thăng cấp
  to ascend towards the source of a river
  đi ngược lên dòng sông
  Dốc lên (con đường)
  the path began to ascend
  con đường bắt đầu dốc lên
  Cao lên, cất cao lên (giọng nói, âm thanh)
  Ngược (dòng thời gian)

  Ngoại động từ

  Trèo lên; lên
  to ascend a mountain
  trèo núi
  to ascend a river
  đi ngược dòng sông
  to ascend the throne
  lên ngôi vua

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tăng, tiến, đi lên, trèo lên

  Xây dựng

  lên dần

  Kỹ thuật chung

  tiến
  tăng
  infinitely ascend
  tăng vô hạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X