• Cơ khí & công trình

  ngành đóng tàu thuyền

  Giao thông & vận tải

  kiến trúc hàng hải
  kiến trúc tàu thuyền

  Xây dựng

  kiến trúc tàu bè,

  Kỹ thuật chung

  kiến trúc xây dựng công trình biển

  Giải thích EN: A branch of engineering concerned with the design and production of marine vessels and structures, such as ships, barges, and submarines. Giải thích VN: Một ngành kỹ thuật liên quan tới thiết kế và sản xuất tàu biển và các kiến trúc như là tàu thủy, sà lan, tàu ngầm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X