• Đo lường & điều khiển

    hệ thống điều khiển phản hồi không tuyến tính

    Giải thích EN: A feedback control system in which the output signals are not linear functions of the input signals. Giải thích VN: Một hệ thống điều khiển phản hồi trong đó các tín hiệu đầu ra không phải là chức năng tuyến tính của các tín hiệu đầu vào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X