• /in´snɛə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bẫy, đánh bẫy, gài bẫy ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X