• /hɪtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái giật mạnh bất ngờ, cái đẩy mạnh bất ngờ, cái kéo mạnh bất ngờ
  (hàng hải) nút thòng lọng, nút dây
  Sự ngưng tạm thời; sự bế tắc tạm thời; sự vướng mắc, sự khó khăn, sự cản trở
  everything went off without a hitch
  mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc, bước đi tập tễnh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự đi nhờ xe, sự vẫy xe xin đi nhờ
  (quân sự), (từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân

  Ngoại động từ

  Giật mình, kéo mạnh; ( + up) giật lên, kéo mạnh lên
  to hitch (up) one's trousers
  kéo quần lên
  Buộc vào, buộc móc vào, buộc thòng lọng, buộc vòng vào
  to hitch a horse to a fence
  buộc ngựa vào hàng rào
  Cố lồng (một ý gì...) vào (câu chuyện)

  Nội động từ

  Chạy giật lên
  Bị buộc vào, bị buộc móc vào, bị buộc thòng lọng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi cà nhắc, đi tập tễnh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ( + together) ăn ý với nhau; ăn cánh với nhau
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lấy vợ, cưới vợ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự dừng tức thời (máy, cơ cấu), sự giật mạnh,cái đẩy mạnh

  Ô tô

  kéo mạnh
  giật mạnh

  Vật lý

  giằng mạnh
  móc lại

  Xây dựng

  giật
  mạch đất

  Kỹ thuật chung

  buộc
  cài lại
  cái móc
  cái ngoạm
  đứt gãy
  bậc
  móc
  phay thuận
  phay
  sự giật mạnh
  sự kéo
  trở ngại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X