• /´nʌti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhiều quả hạch
  Có mùi vị hạt phỉ
  (từ lóng) say mê, thích
  to be nutty on (upon) someone
  mê ai
  (từ lóng) bảnh, diện
  (từ lóng) đượm đà, hấp dẫn, thú vị (truyện)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) điên, quẫn, mất trí
  as nutty as a fruitcake
  gàn bướng, quái gỡ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có vị hạt dẻ
  nhiều hạt dẻ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  sane

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X