• /i´ræʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hợp lý, phi lý
  the irrational division of labour
  sự phân công lao động bất hợp lý
  Không có lý trí
  (toán học) vô tỷ
  irrational function
  hàm vô tỷ

  Danh từ

  (toán học) số vô tỷ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không hợp lý

  Cơ - Điện tử

  Không hợp lý, vô tỉ 

  Kỹ thuật chung

  bất hợp lí
  số vô tỷ
  tính vô tỷ
  vô tỷ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X