• (đổi hướng từ Obsessing)
  /ǝb'ses/

  Thông dụng

  Động từ

  Ám ảnh
  to be obsessed by an idea
  bị một ý nghĩ ám ảnh

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X