• /pә'zes/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Có, chiếm hữu, sở hữu
  to possess good qualities
  có những đức tính tốt
  to possess oneself of
  chiếm, chiếm đoạt, chiếm lấy, chiếm hữu
  to possess oneself of someone's fortune
  chiếm đoạt tài sản của ai
  to possess oneself
  tự chủ
  Ám ảnh (ma quỷ...)
  to be possessed with (by) a devil
  bị ma quỷ ám ảnh
  to be possessed with (by) and idea
  bị một ý nghĩ ám ảnh
  what possesses you to do such as a thing?
  cái gì đã ám ảnh anh khiến anh làm điều đó
  Like one possessed
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hết sức hăng hái, hết sức sôi nổi; như phát rồ
  to possess one's soul (one's mind)
  tự chủ được
  to be possessed of something
  có (đức tính)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  Kỹ thuật chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X