• Toán & tin

  sơ đồ tổ chức

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ tổ chức

  Giải thích EN: A chart showing the organization of an industrial enterprise, in terms of areas of responsibility and chains of reporting and command. Giải thích VN: Biểu đồ biểu diễn tổ chức của một tổ chức kinh doanh công nghiệp trên phương diện các khu vực chịu trách nhiệm và các chuỗi mệnh lệnh- báo cáo.

  picture Organization Chart
  biểu đồ tổ chức ảnh
  lưu đồ tổ chức

  Kinh tế

  bảng biên chế (xí nghiệp)
  biểu đồ các tổ chức
  biều đồ tổ chức
  biểu đồ tổ chức

  Xây dựng

  sơ đồ cơ cấu tổ chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X