• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  chất phân tán organosol

  Giải thích EN: The colloidal dispersion of any insoluble material in an organic liquid, especially the finely divided dispersion of a synthetic resin in plasticizer. Giải thích VN: Chất làm phân tán dạng keo của vật liệu không tan trong chất lỏng hữu cơ, đặc biệt là chất làm phân tán của nhựa tổng hợp trong trong chất làm mềm dẻo.

  Kỹ thuật chung

  sol hữu cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X